Kallelse till årsmöte 2019 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2019

Το κείμενο στα ελληνικά ακολουθεί.

Svensk-grekiska klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte fredagen den 1 februari och fredagen den 8 februari 2019 kl. 19.30 på Svenska Kyrkan, Daidalou 18, Plaka. Observera att mötet kommer att hållas fredagen den 8 februari, eftersom vi inte räknar med tillräckligt antal deltagare för att vara beslutföra den 1 februari. Efter mötet dricker vi champagne och delar på den traditionella nyårskakan.

Rösträtt har varje medlem som betalat sin medlemsavgift för år 2019. Enligt beslut på årsmötet 2018 är avgiften för år 2019 15 euro. Avgiften kan betalas i Alpha Bank på konto GR70 0140 1110 1110 0210 1084 577 , som står i namnen Marina Perdiki-Grigoriadi och Kerstin Wedelin. Var vänlig meddela klubben, tel 69 4242 1722, svenskgrekiskaklubben@gmail.com om du betalar via banken. Avgiften kan också betalas på mötet. Den som inte kan närvara har rätt att rösta genom fullmakt. Varje medlem får ta emot endast en fullmakt. Välkommen och gör din röst hörd!

Dagordning för årsmöte 2018

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av årsmötets dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
 7. Styrelsens ekonomiska rapport för år 2018
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2018
 10. Fyllnadsval för 2019
 11. Hedersmedlemmar
 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2020
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Τα μέλη του Ελληνοσουηδικού Συλλόγου καλούνται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 19:30 στη Σουηδική Εκκλησία, Δαιδάλου 18, Πλάκα. Προσοχή! Η συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, καθώς δεν προβλέπεται να υπάρξει απαρτία την 1 Φεβρουαρίου. Μετά την συνέλευση θα σερβιριστεί σαμπάνια και θα κόψουμε βασιλόπιτα.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος που έχει πληρώσει τη συνδρομή του για το έτος 2019, που σύμφωνα με απόφαση της περυσινής συνέλευσης είναι 15 €.  Οι συνδρομές μπορούν να κατατεθούν είτε στην Alpha Bank Αρ. GR70 0140 1110 1110 0210 1084 577 (στα ονόματα Μαρίνα Περδίκη-Γρηγοριάδη και Σέρστιν Βεντελίν) ή να πληρωθούν επί τόπου.  Αν πληρώσετε μέσω τραπέζης, παρακαλούμε να ειδοποιείστε το Σύλλογο, τηλ. 69 4242 1722, svenskgrekiskaklubben@gmail.com .  Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, μπορούν να ψηφίσουν μέσω εξουσιοδότησης.  Κάθε μέλος μπορεί να έχει μαζί του μόνο μία εξουσιοδότηση. Όλα τα μέλη έχουν λόγο στη λειτουργία του Συλλόγου, ελάτε να πείτε την άποψή σας!

Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 2018

 1. Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
 2. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
 3. Εκλογή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
 4. Εκλογή διμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης καθώς και καταμετρητών ψήφων
 5. Καθορισμός Ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
 6. Αναφορά πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018
 7. Παρουσίαση Ισολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2018
 8. Παρουσίαση οικονομικού ελέγχου
 9. Θέμα περί απαλλαγής του Δ.Σ. για το έτος 2018
 10. Καθορισμός ποσού ετήσιας συνδρομής  για το έτος 2020
 11. Εκλογές αναπλήρωσης θέσεων για το 2019
 12. Ορισμός Τιμητικών μελών
 13. Εκλογή Εκλογικής Επιτροπής
 14. Λοιπά θέματα
 15. Λήξη της Γενικής Συνέλευσης