Nya styrelsen 2022

Vid årsmötet 25 februari 2022 valdes den nya styrelsen in, och blir sittande i åren 2022 och 2023.

Styrelsen har nu sammansatt sig på följande sätt:

  • Ordförande: Dimitrios Raptis
  • Vice ordförande: Giota Noussi
  • Sekreterare: Birgitta Schönberg
  • Kassör: Sofia Lili
  • Övriga ledamöter:
    • Inger Carlsson
    • Jens Wallén