Styrelse 2018

Efter Årsmötet den 27e februari 2018, hade den nyvalda styrelsen sitt första sammanträde igår måndagen 5e mars, för att fastställa positionerna. Styrelselistan lyder alltså som följande för året 2018:

  • Ordförande: Dimitrios Raptis
  • Vice ordförande: Giota Noussi
  • Sekreterare: Jens Wallén
  • Biträdande sekreterare: Elena Chalkoutsaki
  • Kassör: Helena Kotsakidis
  • Övriga ledamöter:
    • Birgitta Schönberg
    • Kostas Fritzalas