Kallelse till årsmöte 2018 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2018

Το κείμενο στα ελληνικά ακολουθεί.

Svensk-grekiska klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 20 februari och tisdagen den 27 februari 2018 kl. 19.30Svenska Institutet, Mitseon 9 (nära metrostationen Akropolis). Observera att mötet kommer att hållas tisdagen den 27 februari, eftersom vi inte räknar med tillräckligt antal deltagare för att vara beslutföra den 20 februari. Efter mötet dricker vi champagne och delar på den traditionella nyårskakan.

Rösträtt har varje medlem som betalat sin medlemsavgift för år 2018. Enligt beslut på årsmötet 2017 är avgiften för år 2018 15 euro. Avgiften kan betalas i Alpha Bank på konto GR70 0140 1110 1110 0210 1084 577 , som står i namnen Marina Perdiki-Grigoriadi och Kerstin Wedelin. Var vänlig meddela Kerstin, tel 6940 101267, wedelinmantzas@gmail.com om du betalar via banken. Avgiften kan också betalas på mötet. Den som inte kan närvara har rätt att rösta genom fullmakt enligt blanketten nedan. Varje medlem får ta emot endast en fullmakt. Välkommen och gör din röst hörd!

Dagordning för årsmöte 2018

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av årsmötets dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017
 7. Styrelsens ekonomiska rapport för år 2017
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2017
 10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019
 11. Val av styrelse för tiden fram till årsmötet 2020
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Καλούνται τα μέλη του Ελληνο-Σουηδικού Συλλόγου σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19.30, στο Σουηδικό Ινστιτούτο, Μητσαίων 9, κοντά στο σταθμό του Μετρό Ακρόπολις. Προσοχή! Η Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, διότι δεν προβλέπεται να υπάρξει απαρτία στις 20 Φεβρουαρίου. Μετά τη συνέλευση θα πιούμε σαμπάνια και θα κόψουμε την παραδοσιακή μας βασιλόπιτα.

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος που έχει πληρώσει τη συνδρομή του για το έτος 2018, που σύμφωνα με την περσινή απόφαση είναι 15 €.  Οι συνδρομές μπορούν να κατατεθούν είτε στην Alpha Bank Αρ. GR70 0140 1110 1110 0210 1084 577 (στα ονόματα Μαρίνα Περδίκη-Γρηγοριάδη και Σέρστιν Βεντελίν) ή να πληρωθούν πρίν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  Αν πληρώσετε μέσω τραπέζης, παρακαλούμε να ειδοποιείστε τη Σέρστιν, τηλ. 6940 101267 wedelinmantzas@gmail.com .  Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, μπορούν να ψηφίσουν μέσω εξουσιοδότησης, η οποία και επισυνάπτεται.  Κάθε μέλος μπορεί να έχει μαζί του μόνο μία εξουσιοδότηση άλλου μέλους.  Θερμή παράκληση να έλθετε όλοι, για να ακουστεί η γνώμη σας μέσω της ψήφου σας!

Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 2018

 1. Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
 2. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
 3. Εκλογή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
 4. Εκλογή διμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης καθώς και καταμετρητών ψήφων
 5. Καθορισμός Ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
 6. Αναφορά πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
 7. Παρουσίαση Ισολογισμού του Συλλόγου για το έτος 2017
 8. Παρουσίαση οικονομικού ελέγχου
 9. Θέμα περί απαλλαγής του Δ.Σ. για το έτος 2017
 10. Καθορισμός ποσού ετήσιας συνδρομής  για το έτος 2019
 11. Εκλογή νέου Δ.Σ.
 12. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
 13. Εκλογή Εκλογικής Επιτροπής
 14. Λοιπά θέματα
 15. Λήξη της Γενικής Συνέλευσης